Olemic Thommesen spiller på de store krystallbollene