Plakater og illustrasjoner

Nyfeministenes første plakater

Tegnet av Inge Ås på stensiler og trykket for hånd.