top of page

Jeg startet min kunstutdanning høsten jeg var 16 1/2 på Atelier Nord hos grafiker Anne Breivik. Hun lærte meg å trykke fargegrafikk fra kobber- og sinkplater og tok meg med på sine reiser til Atelier 17 i Paris hvor jeg blant annet møtte Bill Haiter, grunnleggeren av Haiterteknikken som Anne Breivik hadde tatt med seg til Atelier Nord. Atelier Nord var et internasjonalt atelier hvor kunstnere fra hele verden kom for å arbeide i perioder. Erfarne kunstnere lærte villig bort teknikker de hadde utviklet selv til en ung og læresulten kunstner. 
 

Jeg ble medlem i UKS som 18 åring og satt samtidig i uttakskomiteen for grafikk. Årsaken til dette var nok en solid håndverksmessig utdanning og bred erfaring med forskjellige teknikker. Jeg deltok i denne perioden på flere kollektivutstillinger i regi av UKS og Norske Grafikere. Sammen med grafiker Arnold Rottem fra Atelier Nord dro jeg til det internasjonale atelieret i Firenze, Santa Reparata, hvor jeg jobbet med egne prosjekter og underviste kunststudenter fra Florida i diverse teknikker og trykk fra sink- og kobberplater.
 

Den nye kvinnebevegelsen kom som et friskt pust i 1970. Som den eneste kunstneren i gruppen Kvinneaktivistene i Nyfeministene, ble det min jobb å lage plakater til arrangementer, konserter og aksjoner. De første var enkle stensiler. I 1974 samlet jeg en gruppe kreative kvinner og dannet Seriøsgruppa som sammen lagde plakater og diverse stunts. Vi ble etter hvert flere og dannet Kvinneverkstedet SFINXA hvor vi jobbet med foto, tegning, layout, repro, silketrykk og etter hvert også offset. Her ble tegneserier og plakater laget individuelt og kollektivt. Vi var for det meste involvert i kvinnebevegelsen, men også i freds- og økologiaksjoner, og var kritiske til den offentlige kunstverdenen. I blader som Kjerringråd og Lavendel-expressen ble tekster, dikt, tegninger og andre uttrykk publisert. I Nasjonalbiblioteket finnes eksemplarer av offsett og silketrykksplakater fra SFINXA og de har også kjøpt inn silke - og linoleumstrykk av meg.

​LesbeLotte ble publisert første gang i Karin Moe sin bok "Kvinne og kunstnar" i 1983. LesbeLotte hadde ellers vært "underground" i Lavendelexpressen fra slutten av 70-tallet. I flere tiår var hun borte, men våknet igjen i 2017 da hun tok en tur innom utstillingen ”Skeiv Uteliv" på Kulturhistorisk Museum hvor hun fortalte litt om sin bakgrunn. Nå, etter mange år med Tornerosesøvn er hun på vei ut i livet igjen med en våken og uthvilt hjerne.

Kvinnehuset som lå i Oslos prostitusjonsstrøk tiltrakk seg mange forskjellige kunstnere og forfattere. Og i perioden 1975 - 1989 ble det arrangert flere utstillinger her. Eksempler på billedkunstnerne som stilte ut er Karin Valum og Kari Rolfsen - og det var også her serien "Dragens klør" ble vist første gang. SFINXAs plakater, postkort og hefter var også til salgs i bokcafeen.

1970 tallet var en brytningstid. Mange kunstnere i Norge og utlandet var aksjonsrettede og politisk interesserte. I kvinnebevegelsen resulterte dette i politisk kunst knyttet til kvinnepolitiske aksjoner og produksjoner av felles og egne arbeider ved Kvinneverkstedet SFINXA.

 

I mitt kunstnerskap har jeg arbeidet med prosjekter i ulike medier. I 1999 ble jeg tildelt prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde til multimediaprosjektet "CRYSTALWATERS". Det resulterte i produksjon av en CD-ROM med  lydkunst, videoer, foto og lysbilder som ble lansert gjennom flere store performance / konserter i Oslo, Bergen, Tromsø og Umeå med opptil 8 musikere.

Jeg ble invitert til Vinterspillene på Lillehammer og gjennomførte konserter på Maihaugen med trompetisten Arve Henriksen og Axel Mohn på tangeter, samt to performance / konserter ute på en frossen elv i minus 20 grader med lysinstallasjoner og krystallbollelyd. I 1996  viste jeg en performance i Ishavskatedralen i Tromsø og på Slottsfjellet i Tønsberg. Flere av performancene har vært samarbeid med andre kunstnere. Jeg har i tillegg holdt et stort antall kurs i billedforståelse og trykketeknikker.

 

Kvinnekveld med Kjersti Fjeldstad og Inge Ås var en felles performance som en del av utstillingen "Skeivt uteliv" på Naturhistorisk museum 29.9.2017. Hele ligger på YouTube.

Bokprosjektet tok ca. fire år for å få samlet inn materiale, sortert og skrivet ned historienete til sakprosa-/kunstboka "Vi spiste, sov og drakk feminisme". Her fikk jeg skrevet om mitt kunstnerskap som i mange år gikk parallellt med kvinnebevegelsens aksjoner og kreative stunts.

 

Utstillingen "SFINXA lesbiske trykk - 1979 - 1985 - Inge Ås" åpnet våren 2020 i Akershus kunstsenter (nå NITJA) og ble en forløper til boklanseringen 25. og 27. sept. 2020 på Gamle Raadhus Scene i Oslo.
 

2022 ble i Norge erklært "Skeivt kulturår"
som feiret 50 år etter opphevelsen av loven mot sex mellom menn. Jeg bestemte meg for å løfte historiene om den politiske innsatsen og den mangfoldige kunsten som lesbiske feminister stod for særlig på 70-80-tallet som en viktig del av frigjøringskampen for lesbiske og homofile menn. Dette resulterte i to egne utsstillinger samt et samarbeidsprosjekt.

"Lesbene gjør opprør" åpnet i april på Kvinnemuseet på Kongsvinger og er nå blitt en nettutstilling på www.kvinnemuseet.no
Til denne ble det laget flere nye videoer og QR-koder som leder til intervjuer og mer informasjon som er viktig for den historiske delen av utstillingen.

 

"Lesbisk kunst og politikk" åpnet senere i april i Feministhuset i Trondheim. Utstillingen er blitt til 8 mindre videoer som lanseres en gang i mnd. på deres FBside.

Jeg ble invitert, av Pride Art som medkurator for å skape utstillingen SKAPE(T) på Oslo Bymuseum som stod fra juni og ut 2022. Her arrangerte jeg også omvisninger og et kulturarrangemnet "Lesbisk Aften" med teater og diskusjon. Dette ble et godt samatbeid som igjen resulterte i deltagelse på to av Pride Art sine arrangementer, Jeg var deltager på utstillingen Qweer Spirit på Stiklestad med bilder samt en konsert i Stiklestad kirke og med egen bilder på Wunderkammer på DOGA i Oslo samme år.

Qweer Spirit fortsatte sin vandring til flere kirker i 2022 og 2023 og i Jacobskirken i Oslo våren 2023 hadde jeg en konsert i tillegg til en workshop og kvinner, symboler og kunst.

I 2023 flyttet vi utstillingen SKAPE(T) til treff/eldresenteret på Manglerud Gård og jeg var igjen kurattor for SFINXA sin del av utstillingen samt med kurator for resten sammen med Pride Art. Planen videre er å lage mindre "satelittutstillinger" i flere treffsentere i bydelen.

bottom of page