Plakater og illustrasjoner

Det personlige er det politiske

Pennetegning av Inge Ås